Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 27 maja 2024
Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
słonecznie
12°C
Powróć do: Informacje

Deklaracja dostępności

Audyt do planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

Szkoła Podstawowa w Gogołowej zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • zdjęcia i grafiki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
Ułatwienia na stronie
  • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
  • możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie,
  • czytelna czcionka.

Przystąpiono do zmiany strony internetowej, która będzie w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 20219r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Gogołowej.

Skróty klawiszowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Chrząszcz zs.gogolowa@wp.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48324760477
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do rzecznika Praw Obywatelskich : www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Budynek Szkoły Podstawowej w Gogołowej


Szkoła posiada dwa wejścia. Wejście z przodu umożliwiają dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu. Osoby niepełnosprawne ruchowo do budynku mogą jedynie dostać się wejściem tylnym od strony parkingu. Szerokość drzwi tylnych dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami. Przed drzwiami znajduje się dzwonek do wywoływania pracownika. Dalsze poruszanie się po budynku jest możliwe tylko na parterze.
Budynek nie jest wyposażony w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.
Budynek jest wielokondygnacyjny, duża ilość schodów uniemożliwia przemieszczanie się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problemy z poruszaniem się.
Możliwość obsługi klienta znajduje się na parterze (sekretariat szkoły ). Jest ono dostępne w godzinach pracy szkoły. Aby dostać się do budynku, należy wejść tylnym wejściem
zlokalizowanym z tyłu budynku.
W budynkach nie ma windy a toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Cały budynek nie posiada tablic informacyjnych oraz oznakowania kierunku wyjścia z budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online, jeden pracownik został przeszkolony z polskiego języka migowego. Istnieje możliwość
skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować szkołę przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.
Audyt sporządzono 16.08.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji 8.03.2024r.

Dane teleadresowe : Szkoła Podstawowa w Gogołowej
44-323 Połomia, ul. Wiejska 89
Adres e-mail: zs.gogolowa@wp.pl
Nr tel.: +48324760477

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.