Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 27 maja 2024
Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
słonecznie
12°C

Projekt unijny Oddział Przedszkolny w Gogołowej "Ja też idę do przedszkola"

Flaga UELogotypy

 

Projekt pt.
„Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej”


Czas realizacji: 01.11.2020 r. – 28.02.2022 r.

Wartość projektu: 426 343,16 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 362 391,68 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego oraz Województwa Śląskiego poprzez stworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych realizujących zajęcia z podstawy programowej opartej na nowoczesnych metodach dydaktycznych i sprzęcie ICT oraz realizację zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola zlokalizowanego na obszarach wiejskich w Gogołowej. Do lutego 2022 47 przedszkolaków (20 chłopców i 27 dziewcząt) uczęszczających do przedszkola na obszarach wiejskich uzyska wsparcie
w ramach projektu. Cel główny odnosi się do celu szczegółowego określonego w priorytecie RPO WSL na lata 2014-2020 tj. zakładającego wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim. Utworzone zostaną miejsca wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Gogołowej oraz zrealizowane zostaną zajęcia podstawy programowej w przedszkolu.  


Wsparciem zostanie objęty nowoutworzony oddział przedszkolny (25 nowych miejsc) przy Szkole Podstawowej w Gogołowej w Gminie Mszana zlokalizowanej w województwie śląskim, Subregion Zachodni. Placówka od 2019 r. realizuje kształcenie w zakresie podstawy programowej. Oddział przedszkolny znajduje się w subregionie, w którym stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest niższy od średniej wojewódzkiej. Ponadto subregionalna analiza w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawarta w strategii ZIT/RIT w perspektywie 3 – letniej wykazała, że liczbę miejsc wychowania należy zwiększyć. Analiza potrzeb pomimo negatywnych trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym wykazuje, że na przestrzeni najbliższych kilku lat w dalszym ciągu istniały będą niedobory miejsc przedszkolnych. Zważywszy na zaobserwowaną migrację ludności do gminy z pobliskich miast, można stwierdzić, że niedobór miejsc w przedszkolach w Gminie Mszana będzie wzrastał. Grupa docelowa wybrana została na podstawie monitoringu braków i potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej i wpisuje się w listę z SzOOP na lata 2014-2020.
Monitoring pozwolił sporządzić diagnozę indywidualną dla placówki oraz diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wszystkich przedszkolaków objętych wsparciem w ramach projektu. W jej wyniku wydzielono zadania, które są realizowane w projekcie oraz ich zakres przedmiotowy. Diagnoza została przeprowadzona i przygotowana przez przedszkole oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Grupa docelowa to dzieci 3-6 letnie zamieszkujące Gminę Mszana (obszar wiejski na terenie woj. śląskiego) oraz nauczyciele, którzy w wyniku projektu podniosą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Obejmuje ona 2 podgrupy: 1gr. dzieci wraz z rodzicami z Gminy Mszana, którzy zgłaszali potrzebę zapewnienia miejsca w placówce wychowania przedszkolnego z dostępem do specjalistycznych zajęć dodatkowych (27K, 20M). 2 gr. nauczyciele (2K), którzy sygnalizowali potrzebę podniesienia
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Informacja o rekrutacji do projektu ze względu na zamknięty charakter grupy docelowej –dzieci z Gminy Mszana zostanie upubliczniona na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w oddziale przedszkolnym w Gogołowej. Przyjmowanie wniosków do przedszkola odbywać się będzie się w terminie określonym przez organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. Relacje z działań związanych z późniejszą realizacją projektu są na bieżąco zamieszczane na stronie www przedszkola. Jednocześnie zostanie stworzona możliwość dodatkowego naboru dzieci, u których stwierdzi się potrzebę takiego wspomagania, na podstawie przeprowadzonych badań, już w trakcie realizacji projektu.
Rekrutacja w roku 2020/2021 do projektu odbywać się będzie zgodnie z przepisami wprowadzającymi prawo oświatowe
Ustawowe kryteria przyjęcia do przedszkola:
1. Dziecko z rodziny wielodzietnej
2. Dziecko z niepełnosprawnością
3. Dziecko jednego rodzica z niepełnosprawnością
4. Dziecko obojga rodziców z niepełnosprawnością
5. Dziecko posiadające rodzeństwo z niepełnosprawnością
6. Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujące
7. Dziecko objęte pieczą zastępczą

 

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Pliki do pobrania:

załączniki
Format: zip, 3.11 MB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.